Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky www.svetoverecepty.cz v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i podle zák. 18/2018 o ochraně osobních údajů je povinen transparentně informovat návštěvníky webových stránek www.svetoverecepty.cz jaké osobní údaje uchováváme, uchováváme a zároveň informovat o účelu, pro který tak činíme. V rámci naší činnosti uchováváme následující osobní údaje:

Neshromažďujeme žádné osobní údaje. Anonymní statistické údaje shromažďujeme pouze pomocí služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  • Odhlásit odeslaná obchodní sdělení
  • Vznesení námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
  • Právo požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu údajů
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo podat stížnost
  • Právo na účinnou soudní ochranu, pokud se domníváte, že v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením byla porušena Vaše práva podle Nařízení