Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky www.svetoverecepty.cz jsou povinny na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů transparentně informovat návštěvníky webových stránek www.svetoverecepty.sk o tom, jaké osobní údaje ukládáme a uchováváme, a informovat je o účelu, za jakým tak činíme. V rámci naší činnosti uchováváme následující osobní údaje:

Neshromažďujeme žádné osobní údaje. Shromažďujeme pouze anonymní statistické údaje pomocí služby Google Analytics, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  • Zrušení zasílání obchodních oznámení
  • Námitka proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
  • Právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz údajů
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo podat stížnost
  • Právo na účinnou soudní ochranu, pokud se domníváte, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.